Volejte:

+420 603 252 560


Pište:

konecna@agenturamarie.cz

Vedení mzdové agendy firem a školských organizací

Tato služba zahrnuje především tyto činnosti:

 • Měsíční zpracování mezd včetně výplatních listin, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • Zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • Čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu
 • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • Mzdové listy zaměstnanců
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • Zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • Zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • Přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • Přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • Odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • Odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven

Dále nabízíme dle zájmu:

 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
 • zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Cena za služby:

Cena za standardní služby je 150,- Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. Cena za nadstandardní služby závisí na zvláštní dohodě s klientem. Cena za zastupování při kontrolách se stanovuje jako násobek hodinové sazby zúčastněného zaměstnance (500,- Kč za hodinu) a počtu hodin, které tento zaměstnanec při kontrole strávil.


A další práce dle ceníku služeb. 

Ostatní služby

Vedení účetnictví

Účetní poradenství

Vedení účetnictví společenství vlastníků bytových jednotek

Servis pro správce konkurzní podstaty

Vedení účetnictví neziskových organizací

Vedení daňové evidence

Agentura Marie

Kancelář

Palackého nám. 10/23, 664 91 Ivančice

Pracovní doba

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
8.00 – 12.00    13:00 – 16:00
 
Pátek
8.00 – 12.00    13:00 – 14:00

Kontakt

Tel./fax:  +420 546 436 169
Mobil:  +420 603 252 560
 
DIČ:  CZ495824213